ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็ก (นม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็ก (นม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Attachments:
Download this file (2795.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[กำหนดราคากลางซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็ก (นม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563]20 kB
Download this file (9265.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้ออาหารเสริมสำหรับเด็ก (นม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563]41 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน