ราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2563


ราคากลาง  จ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2563

Attachments:
Download this file (1658.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2563]1250 kB
Download this file (4324.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[ราคากลาง จ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2563]21 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน