ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8 เดือน e-bidding


ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8 เดือน e-bidding

Attachments:
Download this file (191122114456.PDF)ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8 เดือน e-bidding[ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8 เดือน e-bidding]205 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน