ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานอาเซียนในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562


ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานอาเซียนในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562

Attachments:
Download this file (191125105923.PDF)ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานอาเซียนในวาระที่ไทยเป็นประธา[ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานอาเซียนในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562]214 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน