ราคากลางจ้างจัดงาน Informal Labour Fair โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นโดยวิธีคัดเลือก


ราคากลางจ้างจัดงาน Informal Labour Fair โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นโดยวิธีคัดเลือก

Attachments:
Download this file (200114132036.PDF)ราคากลางจ้างจัดงาน Informal Labour Fair โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่[ราคากลางจ้างจัดงาน Informal Labour Fair โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นโดยวิธีคัดเลือก]228 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน