ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 16 มีค.-30 กย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 16 มีค.-30 กย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments:
Download this file (200224112515.PDF)ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 16 มีค.-30 ก[ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 16 มีค.-30 กย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]236 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน