ราคากลางจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตร แฟ้มปกผ้าไหม และปกพลาสติก สำหรับโครงการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) โดยวิธีคัดเลือก


ราคากลางจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตร แฟ้มปกผ้าไหม และปกพลาสติก สำหรับโครงการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) โดยวิธีคัดเลือก

Attachments:
Download this file (20210803163706048.pdf)ราคากลางจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564[ราคากลางจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564]34 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน