สสค.พัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายชื่น  โต๊ะทรัพย์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวหัทยา  เส็นบัตร  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายธีระพงศ์  ศรีชะนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ตำบลโตนดด้วน  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา      รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.