นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สวัสดิการแรงงาน 85754
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 10447
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 7163
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 3853
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 6656
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 9950
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 4922
8 สมาคมนายจ้าง 12022
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 39302
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 12493
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 63393
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 60787
13 การใช้แรงงานเด็ก 22960
14 การใช้แรงงานหญิง 67077


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.