นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สวัสดิการแรงงาน 89831
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 10635
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 7386
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 3993
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 6855
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10240
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 5102
8 สมาคมนายจ้าง 12549
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 40068
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 13561
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 68199
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 66391
13 การใช้แรงงานเด็ก 23510
14 การใช้แรงงานหญิง 70025


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.