การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 24
2 ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อระบบดับเพลิง 22
3 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจัดจ้างทำสือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯe-bidding 33
4 ราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการe-bidding 29
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮอ 7955 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮอ 7953 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮอ 7956 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ฮอ 7954 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าผู้ประเมินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฌว 8630 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 2335 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8739 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24

หน้า 1 จาก 129


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.