แรงงานสัมพันธ์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

คำขอจดทะเบียนข้อบังคับ / แก้ไขเพิ่มเติม

ร่างข้อบังคับ

คำขอจดทะเบียนที่ปรึกษา

คำขอต่ออายุการจดทะเบียนที่ปรึกษา

ทะเบียนที่ตั้งสหภาพและสหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง สมาคม สหพันธ์ และสภาองค์การนายจ้างทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

สรุปจำนวนองค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง

รายชื่อที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

คำร้องกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและคำชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง

คู่มือคณะกรรมการลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

 

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Access this URL (http://personnel.labour.go.th/new/index.php/th/2015-09-22-20-36-33/2015-09-22-20-37-56/399-2017-11-23-06-59-23)399-2017-11-23-06-59-23 0 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.