กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 12/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 12/2561 โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณาระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนและโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกระทรวงการคลังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.