กสร.ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (HR) กรุงเทพมหานคร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (HR) กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และเครือข่ายการบริหารงานบุคคลจากสถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (HR) กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างความเข็มแข็งให้เครือข่ายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสร้างกลไกการทำงานเพื่อสังคมในลักษณะจิตอาสา


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.