กสร.ประชุมคณะอนุรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยอนุกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง อนุกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อนุกรรมการผู้แทนภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ การรับทราบและการพิจารณาการปรับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.