สสค.ปัตตานี ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซุปเปอร์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๒ นายจเร พูลช่วย  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี  มอบหมายให้ ๑. นางสาวสุคนรัตน์ อ่อนบัวขาว นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ๒. นางสาวละเมียด สร้างอำไพ เจ้าหน้าที่ธุรการ๓. นายมะยาลี บาเหม พนักงานขับรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ในรูปแบบศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี (หน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปัตตานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎกมายแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.