แผนพัฒนาและร่างกฎหมาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


ร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำเฉพาะกลุ่ม ยกเลิกการส่งข้อบังคับ และการเกษียณอายุ)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มอัตราค่าชดเชย และอื่นๆ)
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... (ฉบับผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ทำประชาพิจารณ์เพิ่มเติม ก.พ. - มี.ค. 61)
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... (ร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน)

---------------------------------------------------------


สรุปผลการสัมมนาไตรภาคีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (labour_relation_29102561.pdf)labour_relation_29102561.pdfสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....3236 Kb
Download this file (enterprise_labour_relation_Opinion_03012562.pdf)enterprise_labour_relation_Opinion_03012562.pdfสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....2514 Kb

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.