นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สวัสดิการแรงงาน 93853
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 10816
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 7616
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 4181
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 7081
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10571
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 5284
8 สมาคมนายจ้าง 13061
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 40800
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 14599
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 72567
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 71677
13 การใช้แรงงานเด็ก 24092
14 การใช้แรงงานหญิง 73283


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.