นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 9593
2 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 6357
3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 3262
4 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 5978
5 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 9089
6 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 4324
7 สมาคมนายจ้าง 10258
8 สวัสดิการแรงงาน 73854
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 36501
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 9409
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 49072
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 45953
13 การใช้แรงงานเด็ก 20981
14 การใช้แรงงานหญิง 57032


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.