การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 เช่าที่ทำการสำนักงาน สรพ. 2 20/09/2561 2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2561 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ สรพ.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2561 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ สรพ.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2561 4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ สรพ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2561 4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2561 3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2561 3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ฝั่งกรมฯ ลิฟต์4,5และ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2561 8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 10
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 7
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ"รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียนอายุราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2561 13

หน้า 1 จาก 98


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.