การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 11
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ ฮฉ 1482 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อน safety thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2561 2
11 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กสว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 7
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สรพ.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2561 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายผู้อำนวยการ และป้ายชื่อกลุ่มงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2561 7

หน้า 1 จาก 92


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.