การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2562 78
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งซื้ออุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2562 86
123 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30/05/2562 75
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 70
125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 46
126 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดอุปกรณ์ประกอบการมอบวุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2562 64
127 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ1060 กรุงเทพมห 22/05/2562 77
128 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮจ375 กรุงเทพมห 22/05/2562 72
129 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮน 7081 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 55
130 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9721 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 53
131 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9707 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 75
132 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ ฮจ375 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 56
133 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1063 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 57
134 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชข 2935 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 50
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1053 กรุงเทพมหานคร 22/05/2562 57
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดฯ e-bidding 17/05/2562 54
137 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/05/2562 73
138 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่e-bidding 15/05/2562 68
139 ราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ฯ(e-bidding) 15/05/2562 61
140 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ษฬ 1612 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 57

หน้า 7 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.