การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ๋อมรถยนต์ ฮข 8733 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 52
142 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1053 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 44
143 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฆฬ 3853 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 54
144 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั้่งซื้อยางรถยนต์ ชภ 1055 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 48
145 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ษฬ 1618 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 59
146 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1310 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 43
147 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1292 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 47
148 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1319 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 46
149 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ตม 9952 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 48
150 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ ฮข 8738 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 47
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2562 67
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างเช่าพื้นที่โกดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2562 62
153 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9064 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 59
154 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 1828 กรุงเทพมหานคร 10/05/2562 48
155 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ e-bidding 08/05/2562 63
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 68
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2562 80
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2562 81
159 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของใบสั้งจ้างเปลี่ยนกุญแจโต๊ะทำงาน 03/05/2562 84
160 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อม ล้าง เติมน้ำยาเครื่อง 03/05/2562 90

หน้า 8 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.