การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมางานขับรถยนต์และสาระสำคัญข้อตกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2562 60
42 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างบันทึกเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 69
43 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 67
44 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 59
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 61
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2562 72
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างรถยนต์ ฮข 8728 กรุงเทพมห 11/07/2562 62
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ ฮน 7081 กรุงเทพมห 11/07/2562 56
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ษฬ 1612 กรุงเทพมห 11/07/2562 56
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข8730 กรุงเทพมห 11/07/2562 52
51 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรจัดงานโครงการรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานฯและสาระสำคัญใบสั่งจ้าง เฉพาะเจาะจง 10/07/2562 56
52 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 57
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(อบรม)และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 63
54 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 47
55 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ เฉพาะเจาะจง 09/07/2562 60
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตร ฯ โดยวิธีคัดเลือก 08/07/2562 66
57 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2562 44
58 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯ และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 45
59 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 56
60 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 59

หน้า 3 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.