บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจต่อแรงงาน 38
2 United Nation Global Compact กับมาตรฐานแรงงานไทย 26
3 การยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น 229
4 มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 362
5 ความสุขกับโอกาสการทำงาน 525
6 ผลกระทบของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ต่อการจ้างงานในประเทศไทย 454
7 เปรียบเทียบการตรวจแรงงานและการประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 332
8 ผลกระทบของการทำงานกะและการทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานาน 605
9 การสร้างความสมดุลระหว่างภาระงานและภาระการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 515
10 จะทำงานอย่างไรเมื่อป่วย ? 608
11 การจัดการ "งานเร่งด่วน" อย่างมีประสิทธิภาพ 711
12 มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน : ความเป็นจริงในญี่ปุ่น 473
13 รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 619
14 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชน ปี2558-2559 509
15 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 987
16 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 1224
17 วิถีชีวิตเพื่อช่วยให้โลกอยู่อย่างยั่งยืน 1362
18 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อการจ้างงาน 1249
19 รายงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย 1033
20 รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2557 1611

หน้า 1 จาก 3


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.