มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Across The Board Increase

การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน

การที่นายจ้างขึ้นหรือเพิ่มค่าจ้างเท่ากันให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด ในสถานประกอบการหรือให้แก่ลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงผลงานที่ทำได้หรือเหตุผลอย่างอื่น ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเพิ่มเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเป็นเงินจำนวนหนึ่งก็ได้

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.