มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Apprentice

ช่างฝึกหัด

เป็นผู้อยู่ในระหว่างการฝึกงานอาชีพช่าง ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนซึ่งกำลังรับการฝึกให้มีความรู้ทั้งภาคกฤษฎีและปฏิบัติในอาชีพช่าง โดยมีสัญญาการฝึกระหว่างปฏิบัติงานกับนายจ้าง โดยปกติช่างฝึกหัดจะปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานที่เป็นช่างฝีมือ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.