มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Accident Frequency Rate

อัตราความถี่ของการประสบอันตราย

จำนวนความถี่ของการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชั่วโมงทำงานหนึ่งล้านชั่วโมงในระยะเวลาหนึ่ง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราความถี่ของการประสบอันตราย = จำนวนการประสบอันตรายx๑,๐๐๐,๐๐๐/จำนวนชั่วโมงทำงานของคนทำงานทั้งหมด

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.