พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 08:08 น.

พิมพ์

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (170815.pdf)170815.pdfคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ22949 Kb