อธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:12 น.

พิมพ์

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน