ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง: การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศฟิลิปปินส์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เรียน เจ้าหน้าทีกรมฯและผู้สนใจ

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเผยแพร่บทความอาเซียนเรื่อง ความยืดหยุ่นกับความมั่นคง: การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานที่ไม่ได้มาตรฐานในอาเซียน กรณีประเทศฟิลิปปินส์ ตอนปัจฉิมบท เพื่อทราบและใช้ประโยชน์

 

 

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ 02-2466101

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (11122558.2.doc)11122558.2.docรง ๐๕๐๘/๐๒๖๙๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘105 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.