สสค.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 ในงานมีการบันทึกข้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561
ในงานมีการบันทึกข้อตกลงร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา"  ระหว่าง 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยทั่วประเทศ จำนวน 566 แห่ง ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แห่ง มีนักเรียน ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 12,190 คน ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจำนวน 11 แห่ง มีสถานศึกษาเข้าร่วมรับรางวัลจำนวน 9 แห่ง สถานศึกษาที่รับโลห์รางวัลปีที่ 1 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) วิทยาลัยการอาชีพสตึก (2) โรงเรียนกระสังพิทยาคม (3)โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ (4) กศน. อำเภอลำปลายมาศ และสถานศึกษาที่รับใบประกาศรางวัลปีที่ 2 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  (2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 (3) โรงเรียนบ้านหนองรี  (4) โรงเรียนวัดโพธิ์ (5) โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.