สสค.หนองคาย : จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน รุ่นที่ 3

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 โดยจังหวัดหนองคายสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม จำนวน 50 คน


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.