สสค.หนองคาย : จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน รุ่นที่ 4

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 โดยจังหวัดหนองคายสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน ณ ศาลาดอนปู่ตา บ้านพวก หมู่ 5 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม จำนวน 50 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.