กสร. เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย 2 ปีครึ่ง-6 ปี ปีการศึกษา 2562 เข้ารับการเลี้ยงดู ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม และจ.สมุทรปราการ เริ่มรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ร่วมกับมูลนิธิ  สิรินธรราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี 2536 มาจนถึงปัจจุบัน  มีศูนย์เด็กเล็กในความดูแล 2 แห่ง คือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานเนื่องจากเปิดเรียนตลอดไม่มีการปิดภาคเรียน ตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป  ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้แรงงานส่งบุตรหลานให้เลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้น จนปัจจุบันมีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล อายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง – 6 ปี จำนวน 1,530 คน แบ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดนครปฐม 970 คน จังหวัดสมุทรปราการ 560 คน

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย   ในพระราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่อายุครบ 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี หรือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2556 - 2559 เข้ารับการเลี้ยงดู โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เด็กเล็กฯ ทั้งจังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร เอกสารพร้อมสัมภาษณ์เด็ก ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 4-5 ก.พ.2562 และจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18-22 ก.พ.2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์  02-248-6684

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่  23 มกราคม 2562 ข่าวที่ 38/2562

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (47644.pdf)47644.pdf 120 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.