กสร.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) ให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 50 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ GLP ไปเผยแพร่ถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ ณ ห้องพาโนรามา 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.