กสร.เปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และคนประจำเรือ และการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านแรงงานทางทะเล (Train the Trainer) ทั้งนี้การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ และคนประจำเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ คนประจำเรือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินคุ้มครองสิทธิแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สำหรับการอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านแรงงานทางทะเลได้จัดอบรมให้กับพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล จำนวน 30 คน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทางทะเลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้ง 2 กิจกรรม จัดขึ้นที่ ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.