ขอเชิญเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ขอเชิญเข้าร่วมแสดงคูหานิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓  Forward Culture of Prevention for Safety Thailand  “มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ EH 101-102 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงานจองพื้นที่

  • คุณณัฐกณฑ์   ตันมา
    โทร. ๐๙๔-๑๕๔๙๓๒๔

  • รายละเอียดเพิ่มเติม
  • https://www.tosh.or.th/index.php/tosh-news/news/280-2019-02-15-03-37-31

 

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.