สสค.หนองคาย ออกรณรงค์สร้างการรับรู้ และให้คำแนะนำแก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมด้วย แรงงานจังหวัดหนองคาย ขนส่งจังหวัดหนองคาย ปภ.จังหวัดหนองคาย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายอำเภอโพนพิสัย ทีมสรรพสามิตจังหวัดหนองคาย และทีมสำนักงานแรงงาน จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันออกรณรงค์สร้างการรับรู้ และให้คำแนะนำแก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้ตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และใช้รถใช้ถนนการเดินทางเข้าออกประเทศอย่างถูกกฎหมาย และการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยอื่นใด ตลอดจนแจกสื่อสิ่งของและแผ่นพับภารกิจและบริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกัลยาณมิตรทุกภาคส่วน และได้รับความสนใจจากประชาชนวัยแรงงานอย่างดียิ่ง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.