สสค.นครนายก ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ ๒๕๖๒

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ ๒๕๖๒ ในนามคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ณ จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน จุดที่๑ด่านถาวรบ้านปากพลี และจุดที่๒บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก   ในการนี้ได้มอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.