ปิดการให้บริการระบบ e-Service ชั่วคราว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบสารสนเทศของกรมไม่สามารถให้บริการได้ จึงขอแจ้งปิดการให้บริการระบบ e-Service ประกอบด้วย การยื่นแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) แบบรายงานตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน การยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน และการจดทะเบียน/ต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ในช่วงวันดังกล่าว


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.