สสค.มหาสารคาม รับทราบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.