สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริม​สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.โรงแรม ไผ่อินน์ รีสอร์ท เลขที่ตั้ง 199 ม.4 ต.บางผึ้ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประกอบกิจการห้องพัก โดยมีนางกัลยา จรเจริญ เป็นเจ้าของ ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 2 คน เป็นคนไทยทั้งหมด ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องไม่จัดทำประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณี
2.หจก.แววทองพัฒนะพาณิชย์ เลขที่ตั้ง 100 ม.10 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน โดยมีนางประสงค์ วงษ์หอม เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 3 คน เป็นคนไทยทั้งหมด ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องไม่จัดทำประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณี
พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงและดำเนินการให้สถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.