สสค.ลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ จันทร์ไข่ นักวิชาการแรงานชำนาญการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่ ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 อำเภอบ้านหมี่ ในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. นางถาวร ศูนย์ปาน ประเภทกิจการฟาร์มเลี้ยงแพะ มีลูกจ้าง 2 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติเมียนมา ลูกจ้างทั้ง 2 คน อยู่ในระหว่างกลับประเทศ ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิด มีใบอนุญาตถูกต้อง
2. โรงสีซัวเจริญ ประเภทกิจการ โรงสีข้าว มีลูกจ้าง 8 คน เป็นคนไทย 4 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 4 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิด และมีใบอนุญาตถูกต้อง
3. เมย์โอ๊คฟาร์ม ประเภทกิจการ ฟาร์มเลี้ยงไก่ มีลูกจ้าง 6 คน เป็นสัญชาติเมียนมาทั้ง 6 คน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิด และมีใบอนุญาตถูกต้อง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.