สสค.สุพรรณบุรี ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมาย น.ส.สายสมร สาระวน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.พัทธนันท์ จิตรฉ่ำ นิติกรปฏิบัติการ ตรวจคำร้องลูกจ้าง บริษัท สินทรัพย์เจ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี เลขที่ 249/324 ม.5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ประกอบกิจการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์ มีลูกจ้าง 42 คน ลูกจ้างร้องเรียนเรื่อง ค่าล่วงเวลา จากการติดตามสอบข้อเท็จจริงนายจ้างและลูกจ้าง ณ สถานประกอบกิจการ ลูกจ้างให้ข้อเท็จจริงว่านายจ้างมิได้สั่งให้ลูกจ้างมาทำงาน แต่มีลูกจ้างบางคนเข้ามาทำงานเองเพื่อติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ตามเป้าหมายแต่ละเดือนเพื่อรับเงินโบนัสพิเศษสิ้นเดือน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องค่าล่วงเวลา นายจ้างปฏิบัติถูกต้องแล้ว พนักงานตรวจแรงงานจึงได้ชี้แจงให้นายจ้างและลูกจ้างทุกคนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.