สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ อินต๊ะประการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวมณีเนตร ฤกษ์งาม นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริม​สวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน 5 แห่ง ดังนี้
1. เขาวงขนมจีน เลขที่ตั้ง 169 ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการจำหน่ายขนมจีน ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 27 คน สัญชาติไทย 14 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 8 คน และสัญชาติเมียนมา 13 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 9 คน จากการตรวจสอบพบว่า ปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องไม่จัดทำข้อบังคับในการทำงาน ไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง ไม่จัดทำประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีและไม่ได้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี
2. น้ำดื่มเขาวง เลขที่ตั้ง 169 ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 2 คน เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด จากการตรวจสอบพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องไม่จัดทำประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีและไม่ได้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี
3. บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โคกสำโรง 1) เลขที่ตั้ง207/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการฟาร์มไก่พันธ์ุ ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 44 คน สัญชาติไทยทั้งหมด ชาย 25 คน หญิง 19 คน จากการตรวจสอบพบว่าปฎิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน
4. บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โคกสำโรง 2) เลขที่ตั้ง207/2 ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการฟาร์มไก่พันธ์ุ ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 52 คน สัญชาติไทยทั้งหมด ชาย 33 คน หญิง 19 คน จากการตรวจสอบพบว่าปฎิบัติไม่ถูกต้องในเรื่อง ไม่จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
5. บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โคกสำโรง 3) เลขที่ตั้ง207/3 ม.3 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการฟาร์มไก่พันธ์ุ ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 41 คน สัญชาติไทยทั้งหมด ชาย 21 คน หญิง 20 คน จากการตรวจสอบพบว่าปฎิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงและดำเนินการให้สถานประกอบกิจการทั้ง 5 แห่ง ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.