สสค.นครนายก ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

มอบหมายให้นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน

ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก และ กอ.รมน. จังหวัดนครนายก

"ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน" สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างรวม 21 คน

ผลการตรวจ: ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด.


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.