ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 รมว.แรงงาน แถลงข่าววันสตรีสากล 180
102 กคน.ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (flexible work) ครั้งที่ 2/2562 161
103 อธิบดีกสร.เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 273
104 ผู้ตรวจราชกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมวันสตรีสากล ครั้งที่ 2/2562 167
105 รมว.แรงงานร่วมกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง งานที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 191
106 รายงานผลการคำนวณต้นทุน และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 182
107 กสร. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 186
108 กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 167
109 ผู้ตรวจราชการกสร. เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ (รุ่นที่ 2) 197
110 กสร.เปิดอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2562 หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานระดับกลาง” 325
111 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 219
112 กสร.เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 28 283
113 กสร.ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 227
114 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 4/ 2562 181
115 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 147
116 กสร.อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ (รุ่นที่ 1) 301
117 กสร.ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 237
118 กสร.ประชุมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 213
119 รมว.เปิดงาน Informal Labour Fair 2019 แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 265
120 กสร.เปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ 284

หน้า 6 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.