ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 กสร.เปิดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ รุ่นที่ 1 187
142 กสร.เปิดการอบรมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานตรวจความปลอดภัย หลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย 261
143 อธิบดีกสร.ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 153
144 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 2/2562 161
145 อธิบดีกสร.ระชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 192
146 กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 1/2562 226
147 รองปลัดก.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล 212
148 ิอธิบดีกสร.ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง 176
149 รองอธิบดีกสร. ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 312
150 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 277
151 โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2562 397
152 อธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 424
153 กสร.ประชุมคณะอนุรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ 240
154 กสร.ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (HR) กรุงเทพมหานคร 354
155 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 12/2561 199
156 กสร.เปิดอบรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 195
157 อธิบดีกสร.สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 174
158 กสร. เปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในการขยายผลป้องกัน 219
159 กสร. เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล 246
160 กสร. เปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) 191

หน้า 8 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.