ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 กสร. หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยประเด็นร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 930
162 กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4/2561 238
163 กสร. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน หารือถึงการร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ 183
164 ก.แรงงานแถลงข่าวมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ถูกไฟฟ้าดูดขณะทำงานอยู่ที่ร้านคาร์แคร์ 252
165 กสร.ให้การต้อนรับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน หารือถึงการร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ 240
166 รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม “กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ ครั้งที่ 4 ” 231
167 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่8/2561 174
168 รมว.รง.เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "งานที่มีคุณค่า กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ" 336
169 ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/2561 297
170 กสร. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 436
171 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่2/2561 375
172 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่7/2561 350
173 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 9/2561 256
174 กสร. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฎิรูปองค์การกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่3/2561 255
175 กสร. ประชุมคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่2/2561 271
176 กสร. ประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนการออกกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 432
177 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 9/2561 268
178 รมว.แรงงาน ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 276
179 กสร. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 253
180 กสร. เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 310

หน้า 9 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.