ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2562 61
22 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 77
23 ก.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2562 227
24 กสร.ปิด “โครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 91
25 ก.แรงงานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 62
26 กสร.ทำบุญบำเพ็ญกุศลแก่อดีตข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ล่วงลับเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 176
27 ปิดการให้บริการระบบ e-Service ชั่วคราว 215
28 กสร.เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานคร 637
29 ก.แรงงาน หารือการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 826
30 รองอธิบดีกสร.สัมภาษณ์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ 108
31 กสร.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 268
32 กสร.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 230
33 กสร.เปิดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี 143
34 กสร.จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานการกระทำอันไม่เป็นธรรม 124
35 อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง 188
36 กสร.เปิดการอบรมโครงการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 219
37 กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 180
38 กสร.ปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 248
39 กสร.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP) 202
40 รมว.แรงงาน แถลงข่าววันสตรีสากล 111

หน้า 2 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.