ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
2081 ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซด์โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ 817
2082 โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของผู้ประกันตน 1322
2083 กสร.ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก 1793
2084 ขอเชิญร่วมสัมมนาการบริหารแรงงานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 918
2085 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 880
2086 คณะกฏหมายญี่ปุ่นดูงานด้านแรงงานของกสร. 1330
2087 ประกาศผลการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2552 1238
2088 กสร.ห่วงลูกจ้างรุดจัดอบรมสิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 1220
2089 กสร.เล็งเห็นปัญหาเศรษฐกิจทรุด เร่งจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพข้าราชการ 1154
2090 กสร.หารือบริหารจัดการด้านวัณโรค 1211
2091 กสร.อบรมการบริหารสหภาพแรงงานเบื้องต้น 1334
2092 กสร.อบรมผู้ตรวจรับรอง มรท. 1159
2093 กสร. นัดเจรจาบริษัทไมร์ อีแอนด์ ดีเอสไทยแลนด์ หาข้อยุติตามมาตรา75 1366
2094 การแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้องสิทธิด้านแรงงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 935
2095 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและ กสร.หารือร่วมกัน 1229
2096 กสร.หารือมอบใบรับรองด้านเอดส์ 1139
2097 กสร.ซ้ำล้อมคอกสถานประกอบกิจการบริการ 1222
2098 กระทรวงแรงงานประชุมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 1502
2099 SINGAPURA NEWS 1182
2100 กสร.เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานแรงงานไทย 1370

หน้า 105 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.