ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 กสร.เปิดการอบรมโครงการอบรมและพัฒนาพนักงานตรวจความปลอดภัย หลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย 214
82 อธิบดีกสร.ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 130
83 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 2/2562 129
84 อธิบดีกสร.ระชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 144
85 กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 1/2562 190
86 รองปลัดก.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล 163
87 ิอธิบดีกสร.ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง 137
88 รองอธิบดีกสร. ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 242
89 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 223
90 โครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2562 342
91 อธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 366
92 กสร.ประชุมคณะอนุรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ 207
93 กสร.ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล (HR) กรุงเทพมหานคร 305
94 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 12/2561 169
95 กสร.เปิดอบรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 164
96 อธิบดีกสร.สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่อง สถานการณ์ด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 138
97 กสร. เปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายสร้างความร่วมมือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในการขยายผลป้องกัน 182
98 กสร. เปิดการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการบริหารงานบุคคล 197
99 กสร. เปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) 148
100 กสร. เปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงานแบบบูรณาการ 169

หน้า 5 จาก 106


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.